Home arrow Academic arrow Examination arrow Result Analysis
Results
 

COMPARITIVE  RESULT ANALYSIS 

 

PERFORMANCE INDEX OF LAST 7 YEARS 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

79.0

68.35

74.98

72.56

74.03

69.86

79.67

76.26

82.38

71.37

73.24

70.05

77.58

80.84

 

 

PASS PERCENTAGE OF LAST 7 YEARS

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

X

XII

100

98.86

100

97.73

100

100

100

100

100

98.92

100

100

99.25

100

 

 

Pass  Percentage -  2000 onwards of CLASS X

 

Sl.No

Year

Total No of Examinees

No of examinees who Passed Annual Exam

Pass %

1.

2000

48

46

97.8

2.

2001

59

54

91.5

3.

2002

56

55

98.2

4.

2003

65

59

90.7

5.

2004

72

67

93.1

6.

2005

75

73

97.3

7.

2006

61

58

96.8

8.

2007

85

85

100

9.

2008

78

78

100

10.

2009

81

81

100

11.

2010

97

97

100

12.

2011

104

104

100

13.

2012

110

110

100

14.

2013

107

107

100

15.

2014

111

111

100

16

2015

100

100

100

17.

2016

130

130

100

18.

2017

149

149

100

19.

2018

139

139

100

20.

2019

133

132

99.25

 

 

 

 

 

 

 Pass Percentage  - 2000 onwards of CLASS XII

Sl.No

Year

Total No of Examinees

No of examinees who Passed Annual Exam

Pass %

1.

2000

31

27

84.3

2.

2001

25

24

96

3.

2002

31

28

90.3

4.

2003

38

38

100

5.

2004

45

40

89

6.

2005

45

44

98

7.

2006

43

43

100

8.

2007

70

68

97.1

9.

2008

78

77

98.7

10.

2009

82

78

95.1

11.

2010

74

74

100

12.

2011

66

64

96.97

13.

2012

82

82

100

14.

2013

88

87

98.86

15.

2014

88

86

97.73

16

2015

88

88

100

17

2016

85

85

100

18.

2017

93

92

98.92

19.

2018

100

100

100

20.

2019

95

95

100

   

Quality of performance (2000 0nwards) of Class X

Year

Total Appeared

Percentage of examinees who secured

Above 60%

Above 75%

Above 90%

2001

59

74.5

33.8

-

2002

56

58.9

25.0

-

2003

65

73.8

41.5

4.6

2004

72

77.8

45.8

4.16

2005

75

89.3

38.7

4.0

2006

61

72.1

37.7

4.9

2007

84

65.5

29.8

9.5

2008

78

75.6

35.9

10.3

2009

81

80.2

50.6

13.6

2010

97

77.3

41.2

16.5

2011

104

91.3

53.8

13.4

2012

110

96.3

80.9

52.7

2013

107

88.7

65.4

47.7

2014

111

90.9

60.3

30.6

2015

100

92.0

61.0

29.0

2016

130

100

78.1

43.0

2017

149

95.3

81.2

51.6

2018

139

89.9

53.2

12.2

2019

133

95.5

77.4

25.6

 

 

Quality of performance (2000 0nwards) of Class XII

Year

Stream

Total Appeared

Percentage of examinees who secured

Above 60%

Above 75%

Above 90%

2000

Science

32

75.0

12.5

3.1

2001

Science

25

48.0

36.0

4.0

2002

Science

31

83.9

29.0

3.2

2003

Science

38

81.6

31.6

---

2004

Science

45

80.0

26.7

---

2005

Science

45

84.4

24.4

---

2006

Science

43

93.0

34.9

2.3

2007

Science

42

83.3

40.5

2.4

2007

Commerce

28

02.9

28.6

3.6

2008

Science

52

92.3

55.8

7.7

2008

Commerce

26

73.1

30.8

---

2009

Science

40

97.5

55.0

15.0

2009

Commerce

38

86.8

47.4

5.3

2010

Science

40

97.5

55.0

7.5

2010

Commerce

34

82.3

26.5

---

2011

Science

39

94.8

56.4

12.8

2011

Commerce

27

92.5

44.4

3.7

2012

Science

35

97.1

60.0

14.3

2012

Commerce

47

95.7

34.0

4.3

2013

Science

44

88.6

36.4

13.6

2013

Commerce

44

88.6

34.0

---

2014

Science

59

94.9

69.5

8.5

2014

Commerce

29

96.5

55.2

13.8

2015

Science

39

100

84.6

30.7

2015

Commerce

49

79.6

40.8

10.2

2016

Science

39

97.4

79.5

30.7

2016

Commerce

46

93.5

56.5

8.7

2017

Science

46

95.6

56.5

32.6

2017

Commerce

47

93.6

53.2

6.4

2018

Science

57

96.5

59.6

8.8

2018

Commerce

43

97.7

58.1

9.3

2019

Science

56

98.2

82.1

33.9

2019

Commerce

39

100

97.4

28.2

 

 

C-I. SUBJECT WISE PERFORMANCE INDEX-CLASS X

S.N

Subject

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

English

77.04

86.73

79.56

78.60

79.50

84.81

88.59

81.74

77.54

2

Hindi

70.18

88.77

80.83

75.0

73.79

79.95

81.61

75.83

81.13

3

Sanskrit

81.38

89.19

100

90.0

80.36

83.55

86.67

80.10

74.54

4

Mathematics

74.64

86.00

76.99

72.64

69.50

77.69

77.85

66.55

68.7

5

Science

76.92

89.00

79.44

74.44

74.50

78.85

80.45

76.53

77.35

6

Social Studies

72.72

87.00

78.27

73.54

72.38

76.54

81.88

64.03

84.49

 

 

C-II. SUBJECT WISE PERFORMANCE INDEX-CLASS XII

Sl.No

Subject

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

English(Core)

85.23

74.09

66.05

83.24

73.72

82.94

84.14

71.13

85.53

2

Hindi(Core)

83.33

72.79

61.18

70.83

50.0

65.79

61.54

51.70

70.54

3

Mathematics

58.33

60.16

49.78

56.94

70.92

62.77

64.55

52.31

72.10

4

Physics

83.01

76.43

81.25

80.08

82.69

87.82

80.98

80.48

83.26

5

Chemistry

67.95

67.83

63.64

70.97

75.64

79.81

66.58

67.76

78.35

6

Biology

63.50

60.29

63.46

73.61

72.02

83.70

53.85

61.74

77.50

7

Computer Sc

89.29

85.42

73.61

61.36

72.92

63.33

73.13

72.92

76.56

8

IP

71.67

54.41

73.08

50.00

52.63

50.00

47.0

54.17

54.0

9

Economics

72.22

75.00

73.01

68.10

60.71

60.05

72.34

67.44

83.97

10

Accountancy

81.02

88.03

92.90

84.05

77.04

86.68

86.97

94.19

98.72

11

Business Studies

70.37

53.19

61.65

78.02

61.73

86.96

57.18

80.52

87.18

 TOPPERS OF Xth STANDARD

YEAR

POSITION

MARKS

 2012

35 students scored A1 Grade in all subjects

CGPA-10

 2013

32 students scored A1 Grade in all subjects 

CGPA-10

2014

20 students scored A1 Grade in all subjects

CGPA-10

 2015

 05 students scored A1 Grade in all subjects

 CGPA-10

 2016

 20 students scored A1 Grade in all subjects

 CGPA-10

2017

 39 students scored A1 Grade in all subjects

 CGPA-10

Year

Position

Name

Marks

%

2018

I

Arya Karthik                     

492

98.4

II

Jinsu Jinu                      

490

98.0

III

Almaas Ummu Salma A A            

488

97.6

2019

I

Nayana S.

489

97.8

II

Afeefa Ismail

488

97.6

III

Karandeep Singh

481

96.2

III

Hiba Noureen

481

96.2

   

  

 

 

 

TOPPERS OF XII

Year & Subject

Position

Name

Marks

%

2000Science

I

Jolion Pillai

456

91.2

II

Sylvia Soman

437

87.4

III

Hani John Poly

421

84.2

2001 Science

I

Preet Pillai

466

93.2

II

Harikrishhnan. H

427

85.4

III

Eldy Pereira

417

83.4

2002 Science

I

Nithya Nair

458

91.6

II

Chandlu  N.S Sajith C.P

437

87.4

III

T. Punitha

428

85.6

2003 Science

I

Harris K.A

439

87.8

II

Arjun Pradeep

424

84.8

III

Roby Mathew

422

84.4

2004 Science

I

Ashik Siraj K.M

439

87.8

II

Neethu Ninan

417

83.4

III

Naveena Paul

398

79.6

 

2005 Science

I

Sreeni. S

421

84.2

II

Hrishikesh

411

82.2

III

Mithun Raju

401

80.2

2006 Science

I

Sreekanth V.R

459

91.8

II

Praveen Kumar.S

417

83.4

III

Preeja.O.P

414

82.8

2007 Science

I

Biya Babu

457

91.4

II

Neethu. R Akhil

448

89.6

III

Muneeb. H

434

86.8

2007 Commerce

I

Anu Jacob

453

92.2

II

Nahas

405

89.9

III

Malini.N.Deepak  AjithShilpa  Abraham

392

78.5

2008 Science

I

Minnu Jose

471

94.2

II

Deepa  Diwakar

461

92.2

III

Salana  Sudheer

458

91.6

2008Commerce

I

Arathi  A

429

85.8

II

Aiswaraya  Mukundan

423

84.6

III

Sinu  P A

413

82.6

2009Science

I

Ancy George

473

94.6

II

Remya  G

470

94

III

K M Anju  Aslam

469

93.8

2009Commerce

I

Sanil  S Kurup

453

90.6

II

Srikant  Venugopal

452

90.4

III

K E Hizana Thasnim

445

89

2010Science

I

Aju  Sebatian

461

92.2

II

Anbu  Sivaram

459

91.8

III

Aiswaraya  Ramesh

454

90.8

2010Commerce

I

Abhijith  Thambi  K

419

83.8

II

Monika  Makadia

411

82.2

III

Sharan  Thankapan

405

81

2011Science

I

M C Sanjay

474

94.8

II

Farooq P A

472

94.4

III

Vijayakrishnan V

467

93.4

2011Commerce

I

Archana  Bhaskar

464

92.8

II

N Arunaja

440

88.0

III

Dilruba Jawahar

433

86.6

2012Science

I

Asher Sanni Joseph

480

96.0

II

V S Shaik  Althaf

475

95.0

III

Anand  Jose

471

94.2

2012Commerce

I

Dennis  John

465

93.0

II

Harold  Antony

450

90.0

III

Arya mol  J

447

89.4

2013Science

I

Aswathy S. Lazar

468

93.6

II

Megha  Joy

466

93.2

III

Devika  S.

461

92.2

2013Commerce

I

N. Aravinda

445

89.0

II

Pradeep Kaur

444

88.8

III

Augustus  Peter

441

88.2

   

 

Year & Subject

Position

Name

Marks

%

2014Science

I

Abhijit   Nair

471

94.2

II

Vaisakh  Prakash

461

92.2

III

Surya  Sudhakar

455

91.0

2014 Commerce

I

Sreelakshmi

475

95.0

II

Ganga  J.S.

471

94.2

III

Aathira  Suresh

456

91.2

2015 Science

I

Jyothi  Das Gupta

478

95.6

II

Gaurav P. Krishna

476

95.2

III

Afreena  M.A.

470

94

2015 Commerce

 

 

 

I

Helen  Joy

479

95.8

II

Amritha  S.

465

93

III

Malavika S.

459

91.8

III

Aswathy  M.R.

459

91.8

 

2016 Science

I

Muhammed Anshad P. V.

483

96.6

II

Asapanna Rajesh

476

95.2

III

Sathyanarayan U Pai

475

95

2016 Commerce

I

Mandeep Kour

472

94.4

II

Shwetha S.Kumar

466

93.2

III

Teena Sebastian

464

92.8

2017 Science

I

Md Arif

482

96.40

II

Nivedita K. Sujith

474

94.80

III

Sreelakshmi V B

473

94.60

2017 Commerce

I

Chaitra Anoop Varma

477

95.40

II

Devasruthy S. Kumar

464

92.80

III

K G S Vinayak

452

90.40

2018 Science

I

Malavika S Rajeev

483

96.60

II

Samuel Bency

471

94.20

III

Bestin B Thomas

469

93.80

2018 Commerce

I

K Devasree Mohan

476

95.2

II

Ajmal Razak

474

94.8

III

Unnimaya N G

460

92.0

2019 Science

I

Anjalin Mary Alex

484

96.8

II

Vinu Sidharth S.

483

96.6

III

Abhinav B Roy

478

95.6

2019 Commerce

I

Vishnupriya Nair

489

97.8

II

Arjun A

478

95.6

III

Paul Francis Chirayath

477

95.4

III

Sreya U S

477

95.4

   
   
    
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 

   
 
Website owned & maintained by KV NAD Aluva
Designed, Developed & Hosted by National Informatics Center, Kerala